Avdelningar (1-3 år)

Vid Rosa Tornet finns två avdelningar för de yngre barnen mellan 1-3 år. Avdelningarnas namn är Lilla Solen och Stora Solen.

På dessa avdelningar får ditt barn möjlighet att leka mycket men även träna sin grovmotorik, sitt språk, lära sig om kroppen, färger och närmiljön.