Kort om Rosa Tornet

Ditt barn är fyllt av nyfikenhet och upptäckarglädje som hela tiden vill pröva på allt och lära sig nya saker. Varje barn är unikt och mår bäst av att utvecklas i sin egen takt. Därför är det viktigt att inlärningen anpassas efter varje barns behov och utvecklingstakt.

En Montessoriförskola är ett barnens hus. Hela miljön är anpassad till barnens storlek för att de ska kunna klara sig själva. Var sak har sin plats inom räckhåll för barnen, den som har använt något se till att det blir rent och snyggt och hamnar på sin rätta plats igen. Praktiska och teoretiska uppgifter varvas på barnets villkor och dagarna är varierade med utflykter och studiebesök. Det är varje barns behov och önskningar som är vägledande för lärarnas arbete.

Så fungerar det på Rosa Tornet.

Funderar du på förskola?

Vi erbjuder en förskola med små barngrupper, centralt läge och genomtänkt pedagogik. Mångfald, miljötänk och individuell utveckling för barnen är viktigt i vår verksamhet. Vi är ett föräldrakooperativ vilket innebär att vi som föräldrar utför uppgifter som många andra förskolor betalar för såsom vaktmästare och viss tvätt. Detta medför att vi kan hålla små barngrupper men också att vi föräldrar blir mer engagerade i våra barns förskoleupplevelse.

För mer information ring 036-12 18 62 eller maila: info@rosatornet.se

Aktuellt

Hösten och vintern är på ingång med stormsteg. Barnen följer naturens skiftningar och hoppar i vattenpölar.