Montessoriförskola i Jönköping

Ditt barn är fyllt av nyfikenhet och upptäckarglädje, och vill hela tiden pröva på allt och lära sig nya saker. Varje barn är unikt och mår bäst av att utvecklas i sin egen takt. Därför är det viktigt att inlärningen anpassas efter varje barns behov och utvecklingstakt.

En Montessoriförskola är ett barnens hus. Hela miljön är anpassad till barnets storlek för att barnet ska kunna klara sig själva. Var sak har sin plats inom räckhåll för barnet. Den som har använt något ser till att det blir rent och snyggt samt att saker hamnar på sin rätta plats igen. Praktiska och teoretiska uppgifter varvas på barnets villkor och dagarna är varieras med utflykter och studiebesök. Det är varje barns behov och önskningar som är vägledande för lärarnas arbete. Så fungerar det på Rosa Tornet!

Barnens utbildning startar på förskolan.

Lpfö 18-Läroplanen för förskolan är en läroplan för förskolan i Sverige som infördes 1 augusti 1998. Läroplanen tillkom i samband med att förskolan blev en egen skolform, och samtidigt en del av det svenska utbildningsväsendet då ansvaret för förskolan flyttades från socialdepartementet till utbildningsdepartementet.

Lpfö 18-Läroplanen för förskolan är det vi har att förhålla oss till, ramen och vårt styrdokument, den beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. 

Montessoripedagogiken är vår metod.

Intresserad?

Rosa Tornet erbjuder en förskola med barngrupper som har få barn i varje grupp, genomtänkt pedagogik samt ett geografiskt centralt läge. Mångfald, miljötänk och individuell utveckling för barnen är viktigt i Rosa Tornets verksamhet. Rosa Tornet är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrar utför uppgifter som många andra förskolor får betala för (t ex vaktmästare och tvätt). Detta medför att Rosa Tornet kan ha få barn i barngrupperna samt att vi föräldrar blir mer engagerade i våra barns förskoleupplevelse.

Är du intresserad av att ditt barn ska få plats på Rosa Tornet, så kan du göra en intresseanmälan direkt här på hemsidan.