Styrelse

Rosa Tornet drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att förskolan är en ekonomisk förening med en styrelse bestående av föräldrar till barn på förskolan. Följande personer har styrelseuppdrag i dagsläget.

Sofie Holm
Ordförande
Thomas Cedhag
Fastighet
Jonna Olofsson
Personalansvarig
Hadi Gabro
Ekonomi
Fredrik Bengtsson
Marknadsansvarig