Verksamhet

Montessoriförskolan Rosa Tornet grundades 1986 och ligger centralt belägen i sjukhusområdet Ryhov. Förskolan bedrivs som föräldrakooperativ, vilket innebär att du som förälder förväntas engagera dig i verksamheten och på ett aktivt sätt följa ditt barn genom förskolan.

Förskolan kan ta emot upp till 55 barn, som delas upp i åldersnivåer om två avdelningar för barn 1-3 år (Lilla Solen, Stora Solen) samt två avdelningar för barn 3-5 år (Färgsolen, Solrosen).

Förskolan stänger några veckor varje sommar och någon vecka i samband med jul.

Miljötänk

Vid Rosa tornet sätts miljöarbete ofta i fokus och miljötänket genomsyrar verksamheten på olika sätt.

Ditt barn serveras ekologisk frukt. Mellanmålen är ekologiska, så långt det är möjligt. Allt kött som serveras har ursprung från Sverige och all fisk MSC-märkt. Rosa Tornet strävar efter att hela tiden öka andelen ekologisk och närproducerad mat.

Rosa Tornet arbetar efter Grön Flaggs riktlinjer. Grön Flagg är en certifiering för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nätverket – vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. Verktyget drivs av föreningen Håll Sverige Rent.

Miljötänk och omtanke om naturen avspeglas i den pedagogiska verksamheten. Barnen har egna odlingar på gården och där finns även bärbuskar. Dessutom har barnen olika projekt om till exempel Kretslopp.

Rosa Tornet arbetar för att skapa en så giftfri miljö som möjligt. Beaktande görs vid inköp av vardagsprodukter såsom leksaker, soffor, golvmaterial och kläder. Barn är ofta extra utsatta för farliga kemikalier eftersom de får i sig högre halter i förhållande till sin kroppsvikt än en vuxen. Rosa Tornet har under många år kartlagt och förbättrat förskolemiljön ur detta avseende. Till sin hjälp använder Rosa Tornet Naturskyddsföreningens checklista ”En giftfri förskola” för att se till att barnen utsätts för minimala mängder farliga kemikalier.

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken vilar på grundläggande tankar om alla individers betydelse, självständighet, hänsyn, samarbete och frihet. Pedagogiken är vida erkänd och spridd över större delar av världen. Rosa Tornet jobbar för att underlätta lärandet och göra det så intressant och roligt som möjligt för ditt barn. Vidare är tanken att om barnen har roligt när de lär sig, så kommer de vilja lära sig mer.

Föräldrakooperativ

Rosa Tornet drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att förskolan är en ekonomisk förening med en styrelse bestående av föräldrar till barn på förskolan. Den pedagogiska delen av verksamheten är förskolechef och övrig personal ansvariga för.

Att ingå i ett föräldrakooperativ har många fördelar. Det ger bland annat möjlighet till delaktighet och insyn i ditt barns vardag på förskolan. Att lära känna föräldrarna till ditt barns kompisar ger trygghet och ibland livslånga vänskapsband. Att ingå i ett föräldrakooperativ ger dessutom stora möjligheter att påverka barnens tillvaro på förskolan.

Alla föräldrar ingår antingen i fixargruppen, i aktivitetsgruppen eller i styrelsen.

I fixargruppen kan du få en förfrågan om att hjälpa till att till exempel laga eller måla något eller kanske sätta upp en hylla eller grind i förskolans lokaler.

Aktivitetsgruppen hjälper bland annat till att ordna höst- och vårstädning samt andra aktiviteter som sommarfest och luciafirande.

En gång på hösten och en gång på våren samlas alla föräldrar till en fixardag. Detta är bra tillfällen att lära känna varandra. Rosa Tornet har även en Facebookgrupp där föräldrar kan knyta kontakt med varandra.

Avdelningar 1-3 år

Vid Rosa Tornet finns två avdelningar för de yngre barnen mellan 1-3 år. Avdelningarnas namn är Lilla Solen och Stora Solen.

På dessa avdelningar får ditt barn möjlighet att leka mycket men även träna sin grovmotorik, sitt språk, lära sig om kroppen, färger och närmiljön.

Avdelning 3-5 år

Vid Rosa Tornet finns det två avdelningar för de lite äldre barnen mellan 3-5 år. Avdelningarnas namn är Färgsolen och Solrosen.

Till dessa avdelningar kommer man när man är i treårsåldern och mogen för att umgås med lite större barn. Här är montessorimateriel och leksaker inriktade mot träning av finmotoriken, sinne, intellekt samt rollek. Allt för att hjälpa ditt barn att utveckla sin sociala kompetens och moral.